PKP Intercity Remtrak zleciło AGAT i Hochtief Polska prace za 135 mln zł

ISBNews
13.09.2019 14:37
A A A


Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - PKP Intercity Remtrak podpisało z konsorcjum firm AGAT i Hochtief Polska umowę na III etap modernizacji swojego zakładu w Idzikowicach za 135 mln zł brutto, podało PKP Intercity.

"Celem trzeciego etapu rozbudowy zakładu w Idzikowicach (powiat opoczyński) jest dalsze podnoszenie jakości wykonywanych napraw taboru kolejowego i usług świadczonych w tym zakresie dla PKP Intercity S.A. Oprócz korzyści dla branży kolejowej na rozbudowie zakładu  
w Idzikowicach skorzysta także powiat opoczyński. Mieszkańcy tego regionu uzyskają dostęp do nowych miejsc pracy" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczynająca się inwestycja obejmuje budowę dwóch hal naprawczych. W jednej będą wykonywane naprawy zestawów kołowych  
i wózków, druga natomiast będzie przeznaczona do realizacji napraw lokomotyw i wagonów. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego powstaną dodatkowe budynki i pomieszczenia: budynek warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostyczny, akumulatorownia, portiernia, magazyny na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne, oleje i smary. Zostanie też przebudowana i rozbudowana zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura techniczna oraz istniejący układ torowy, podano także.

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej PKP Intercity, którą tworzą też PKP Intercity S.A. i Wars S.A.

"Wszystkie spółki stale rozwijają się i od kilku lat osiągają zyski. Trzeci etap modernizacji PKP Intercity Remtrak oddział w Idzikowicach jest związany z realizacją procesu urynkowienia spółki i rozszerzenia jej dotychczasowych kompetencji. Budowa nowych hal naprawczych pozwoli na jednoczesną naprawę większej liczby wagonów i lokomotyw" - podkreślił prezes PKP IC Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

Oddział w Idzikowicach swoje możliwości naprawcze powiększył już w 2017 roku, dzięki zakończeniu pierwszego etapu rozbudowy oraz w 2018 roku po zakończeniu drugiego etapu modernizacji. Wówczas oddział w Idzikowicach powiększył się o nową halę produkcyjną wyposażoną w wiele specjalistycznych stanowisk naprawczych, co pozwoliło usprawnić proces naprawy wagonów, zwiększyć efektywność i mocniej uniezależnić się od podmiotów zewnętrznych. Rozszerzenie zakresu świadczonych usług pozwoliło także na wzrost zatrudnienia w zakładzie, przypomniano.

"Rozpoczynający się kolejny etap rozbudowy zakładu wpłynie na dalszy wzrost zatrudnienia. Będziemy potrzebowali wielu specjalistów i inżynierów wykonujących naprawy na poziomie utrzymania P4 i P5. Docelowo pracę w oddziale na terenie Idzikowic znajdzie od 400 do 450 nowych pracowników, co da łącznie ponad 800 miejsc pracy" - poinformował prezes Remtraku Zbigniew Ciemny.

Zakończenie procesu modernizacji oddziału w Idzikowicach pozwoli znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów na czwartym i piątym poziomie utrzymania. Stały rozwój zakresu prac świadczonych przez zakład umożliwi zaspokojenie około 90% potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25% przeglądów P5 wagonów, jak również około 60% przeglądów okresowych lokomotyw elektrycznych oraz niemal wszystkich prac przy zestawach kołowych. PKP Intercity będzie w coraz mniejszym stopniu uzależnione od podmiotów zewnętrznych, co pozwoli szybko, elastycznie, a także efektywnie kosztowo reagować na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę stale rosnącej liczby pasażerów przewoźnika, podsumowano.

(ISBnews)