Vantage Dev. miał 9,76 mln zł zysku netto, 13,27 mln zł zysku EBIT w II kw.

ISBNews
13.09.2019 17:35
A A A


Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Vantage Development odnotowało 9,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 30,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,27 mln zł wobec 40,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,38 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 153,81 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 12,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,94 mln zł w porównaniu z 185,76 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2019 roku przekazano ponad trzykrotnie mniej lokali niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się na uzyskanie w pierwszym półroczu 2019 roku przychodów ze sprzedaży niższych o 59% niż w pierwszym półroczu 2018 roku. Na trzeci i czwarty kwartał 2019 roku planowane jest zakończenie sześciu projektów, co pozwala oczekiwać na znaczący wzrost uzyskanych przychodów z przekazanych lokali za cały 2019 rok. Sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych w okresie objętym raportem była głównym źródłem przychodów grupy, odpowiadając za 79% przychodów" - czytamy w raporcie.

"Przychody z nieruchomości inwestycyjnych pracujących (przychody z wynajmu powierzchni w nieruchomościach komercyjnych należących do grupy) odpowiadały w pierwszym półroczu 2019 roku za 15% sprzedaży. Pozostałą część przychodów uzyskano z zarządzania projektami, a także z wynajmu nieruchomości niepracujących (głównie gruntów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe i komercyjne)" - czytamy dalej.

W I półroczu 2019 roku przekazano 130 lokali, w porównaniu do 470 w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Planowane na kolejne kwartały 2019 roku zakończenia projektów oraz przekazania gotowych lokali dają podstawy do oczekiwania na znaczącą poprawę osiągniętych wyników w całym 2019 roku" - wskazała spółka.

W I poł. 2019 r. Grupa Vantage zawarła umowy na sprzedaż 403 lokali (w porównywalnym okresie 2018 roku zawarto 464 umowy sprzedaży), utrzymując się w czołówce sprzedaży na stabilnym rynku mieszkaniowym we Wrocławiu, podano także.

"W ocenie zarządu spółki, grupa Vantage Development ma potencjał by utrzymać podobny poziom sprzedaży w kolejnych latach, na co wpływ będzie mieć m.in. wzbogacanie oferty na rodzimym rynku wrocławskim - rozpoczęcie kolejnych etapów inwestycji Port Popowice i Buforowa 89, które mogą wejść do oferty jeszcze w 2019 roku" - czytamy dalej.

Na dzień 30 czerwca 2019 wśród 696 sprzedanych a nie przekazanych lokali, główny udział stanowiły lokale w projektach, których zakończenie planowane jest na drugie półrocze 2019 roku, co - jak podkreśliła spółka - pozwala optymistycznie patrzeć na potencjał do przekazywania lokali w całym roku, a co z tym związane, na przychody ze sprzedaży w bieżącym roku.

"Cele strategiczne Grupy Vantage na rok 2019 zakładają:

-  utrzymanie jednej z czołowych pozycji na rynku wrocławskim,

-  uzupełnienie banku ziemi dla realizacji nowych projektów deweloperskich we Wrocławiu,

-  optymalizowanie kosztów struktur, projektowania i budowy,

-  zwiększenie poziomu komercjalizacji projektów biurowych i handlowych,

-  zmniejszenie zaangażowania aktywów w projekty komercyjne" - napisano też w raporcie.

W I półroczu 2019 roku zostały podjęte przez grupę następujące działania:

-  rozpoczęto realizację etapu I B i I C Portu Popowice,

-  rozpoczęto realizację inwestycji Legnicka 33.

W II półroczu 2019 roku grupa planuje:

-  wprowadzić ponad 300 lokali do oferty, 

-  przekazać ponad 600 lokali" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 14,52 mln zł wobec 24,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)