MI: Ponad 215 mln zł na zadania drogowe w 8 województwach

ISBNews
16.09.2019 09:37
A A A


Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji kolejnych 10 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych w ośmiu województwach, których łączny koszt wynosi ponad 215 mln zł, podał resort infrastruktury.

"To zadania związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, a także budowę przepustów i mostów na drogach krajowych" - czytamy w komunikacie.

Inwestycje będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Dla części z nich rozpoczęły się już roboty budowlane, podano także.

Woj. kujawsko-pomorskie:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 na odcinku Kruszwica-Grodztwo. W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 2,861 km.

Okres realizacji robót: 2019 r.

Woj. lubuskie:

Rozbudowa DK 22 na odcinku Gorzów Wielkopolski-Strzelce Krajeńskie. Celem inwestycji jest przywrócenie odcinka drogi krajowej nr 22 o długości ponad 18 km do standardu drogi klasy GP, przez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu osi 115 kN. Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni poza terenem zabudowy, przebudowę skrzyżowań, budowę mostu przez kanał Santoczna w miejscowości Zdroisko, budowę chodników i dróg rowerowych oraz przebudowę zatok autobusowych.

Okres realizacji: 2019-2023 proces przygotowawczy; 2024-2026 roboty budowlane.

Woj. łódzkie:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 42 na odcinku  Kolonia Lisowice-Draby. Zadanie obejmuje przebudowę chodnika o długości 775 m oraz zatoki autobusowej wraz z dojściem do niej. Ponadto m.in. zostaną odtworzone istniejące zjazdy oraz zainstalowane oświetlenie na przejściu dla pieszych.

Okres realizacji robót: 2020 r.

Woj. małopolskie

Budowa mostu na potoku w miejscowości Biertowice w ciągu DK 52. W ramach zadania zostanie rozebrany stary i wybudowany nowy most na drodze krajowej nr 52 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu.

Okres realizacji robót: 2020-2022.

Budowa przepustu w ciągu DK 52 w miejscowości Inwałd. Zadanie obejmuje rozebranie starego i wybudowanie nowego przepustu na drodze krajowej nr 52 wraz z przełożeniem sieci wodociągowej znajdującej się w części przelotowej przepustu i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Okres realizacji robót: 2020 - 2022.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 7 w Myślenicach. Zakres inwestycji obejmuje budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową wraz z likwidacją sygnalizacji świetlnej i budowę pasów włączenia oraz wyłączenia wzdłuż drogi krajowej nr 7.

Okres realizacji robót: 2021 - 2022.

Woj. świętokrzyskie:

Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 74 na dwóch skrzyżowaniach z DK 42 i DW 728 w miejscowościach Ruda Maleniecka, Radoszyce. W ramach zadania zostaną wybudowane dwie sygnalizacje świetlne akomodacyjne acykliczne na dwóch skrzyżowaniach.

Okres realizacji robót: 2019 r.

Woj. wielkopolskie:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 92 na odcinku Słupca-Kowalewo Góry. Celem inwestycji jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 757 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania przebudowane zostaną także zjazdy indywidualne i publiczne, zlokalizowane wzdłuż drogi wraz z elementami odwodnienia.

Okres realizacji robót: 2019 r.

Woj. warmińsko-mazurskie:

Budowa przepustu w ciągu DK 57 koło miejscowości Labuszewo. W ramach zadania zostanie rozebrany stary i wybudowany nowy przepust na drodze krajowej nr 57.

Okres realizacji robót: 2020 r.

Budowa przepustu w ciągu DK 16 koło miejscowości Tyrowo. Zostanie rozebrany istniejący i wybudowany nowy przepust na drodze krajowej nr 16.

Okres realizacji robót: 2020 r.

Woj. zachodniopomorskie:

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Białe w ciągu DK 11. W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 11 w miejscowości Białe wybudowana zostanie zatoka autobusowa.

Okres realizacji robót: 2019 r.

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Przyjezierze w ciągu DK 20. W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 20 w miejscowości Przyjezierze wybudowana zostanie zatoka autobusowa.

Okres realizacji robót: 2019 r.

Budowa chodnika w miejscowości Sitno w ciągu DK 20. W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 20 w miejscowości Sitno wybudowany zostanie chodnik.

Okres realizacji robót: 2019 r.

(ISBnews)