Elektrobudowa i Tauron Ciepło uzgodnią warunki ugody kończącej spór

ISBNews
17.09.2019 17:15
A A A


Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa i Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - będą uzgadniać warunki ugody kończącej spór między nimi, podała Elektrobudowa.

"17 września 2019 r. na posiedzeniu wyznaczonym w sprawie zawezwania do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym w Katowicach na zgodny wniosek stron posiedzenie w przedmiocie zawarcia ugody zostało odroczone do dnia 21 października 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Odroczenie terminu posiedzenia zostało dokonane w związku z podjętymi przed terminem posiedzenia rozmowami, których celem jest wypracowanie rozwiązania kończącego spór pomiędzy stronami.

"Na posiedzeniu obie strony wyraziły wolę zawarcia ugody, której warunki będą uzgadniane do nowego terminu posiedzenia" - czytamy dalej.

Pod koniec lipca Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej w związku z realizację umowy z 20 czerwca 2013 r.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)