KNF: Banki wypłaciły 37,6% zysku, tj. 5,5 mld zł, w formie dywidendy za 2018 r.

ISBNews
18.09.2019 11:07
A A A


Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy w formie dywidendy wypłaciły 37,6% zysku za 2018 r., tj. 5,5 mld zł, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Według Komisji, zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze ich zwiększanie. 

Komisja przypomniała, że w 2018 r. - podobnie jak w poprzednich latach - UKNF zalecił, aby dywidendę mogły wypłacić wyłącznie banki spełniające kryteria przedstawione w zaleceniach dot. polityki dywidendowej. Realizacja tych zaleceń UKNF ma sprzyjać utrzymaniu stabilności, bezpieczeństwa, jak i dalszemu zrównoważonemu rozwojowi działalności kredytowej sektora oraz ułatwiać bankom pozyskiwanie finansowania w korzystnej cenie. 

"W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa banków komercyjnych wzmacnia się. Sytuacja ta ma pozytywny wpływ na utrzymanie stabilności sektora bankowego w Polsce oraz na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego - zarówno jako całości, jak i poszczególnych instytucji. W obecnych warunkach rynkowych jest to istotny czynnik obniżający ryzyko systemowe, który pozwala na utrzymywanie zaufania do sektora finansowego (w szczególności bankowego), a co za tym idzie, na pozyskiwanie finansowania z rynku po racjonalnym koszcie i na dalszy rozwój tego sektora (w tym jego akcji kredytowej), co z kolei przyczynia się do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej i gospodarczej kraju. Dodatkowo silna baza kapitałowa oznacza zdolność do absorpcji potencjalnych strat" - czytamy w opracowaniu pn. "Syntetyczna informacja o kierunkach podziału za 2018 rok krajowych banków komercyjnych".  

Sektor bankowy wypracował w 2018 r. wynik w wysokości 13 mld zł, przy czym wynik banków komercyjnych wyniósł 12,2 mld zł. Spośród banków komercyjnych 26 podmiotów osiągnęło łączny zysk w wysokości 14,7 mld zł, a 6 odnotowało łączną stratę w wysokości 2,5 mld zł.

"Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy, pozostawiły 39% zysków, tj. 5,7 mld zł. W formie dywidendy wypłaciły 37,6% zysku za 2018 r. tj. 5,5 mld zł. Pozostała część zysku wypracowanego w 2018 r., tj. 23,4% (3,4 mld zł) pozostaje nierozdysponowana" - podała KNF.

Komisja wskazała też czynniki uzasadniające utrzymywanie wskaźników kapitałowych na wyższym poziomie: 

"- Regulacje dotyczące kapitałów (pakiet CRR/CRD IV) dają możliwość nakładania na banki dodatkowych buforów kapitałowych, które w zależności od tego na jakim poziomie zostaną ustalone, mogą spowodować, że niektóre banki będą zobowiązane do zwiększenia - w mniejszym bądź większym stopniu - swojej bazy kapitałowej. 

- Od 1 stycznia 2019 r. wysokość nałożonego bufora zabezpieczającego wynosi 2,5%. Dodatkowo na banki istotne systemowo został nałożony bufor banków o znaczeniu systemowym (OSII), który wynosi obecnie - w zależności od banku - od 0% do 1%. Obowiązuje również bufor ryzyka systemowego w wysokości 3% dot. ekspozycji znajdujących się na terenie Polski. 

-  Od 2015 r. na instytucje z istotnym zaangażowaniem w kredyty walutowe nałożone są również dodatkowe wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej" - czytamy dalej.

"W świetle powyższych informacji zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze ich zwiększanie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że współczynniki adekwatności pozostają na niższych poziomach od poziomów w większości krajów UE" - czytamy także. 

Banki komercyjne na koniec czerwca 2019 r. posiadały współczynnik Tier 1 na poziomie 16,9%, a poziom łącznego współczynnika kapitałowego wyniósł 18,9%.

(ISBnews)