Grupa Orlen ma umowę na licencję do produkcji bioetanolu w rafinerii Jedlicze

ISBNews
20.09.2019 08:10
A A A


Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Orlen Południe podpisał z firmą Clariant Produkte umowę na zakup licencji i projektu bazowego w procesie budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii Jedlicze, podał PKN Orlen. Inwestycja ułatwi realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego, który zakłada osiągnięcie 8,5% udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 r.

"Zgodnie ze strategią, konsekwentnie rozwijamy i wzmacniamy spółki w ramach grupy, w tym Orlen Południe. Inwestujemy w nowoczesne technologie i stawiamy na produkty wysokomarżowe, bo to zadecyduje o utrzymaniu pozycji lidera w regionie w najbliższych latach. Nie zapominamy przy tym o naszej społecznej odpowiedzialności i stosujemy ekologiczne rozwiązania, które znacząco redukują wpływ naszej działalności na otoczenie" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

"Wydajność instalacji planowanej w jedlickiej rafinerii wyniosłaby 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Produkowany byłby z surowców niespożywczych, przede wszystkim słomy, pozyskiwanych od polskich rolników. Pozwoliłoby to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski" - czytamy w komunikacie.

Spółka rozważa, by w skład kompleksu wchodziła nie tylko instalacja do produkcji bioetanolu drugiej generacji, ale też biogazownia i elektrociepłownia opalana biogazem oraz ligniną, podano także. Inwestycja wiązałaby się ze wzrostem zatrudnienia. W rafinerii powstałyby nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych mikrobiologów, genetyków i laborantów.

Ponadto, w należącym do Orlenu Południe zakładzie w Trzebini wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego, przyjaznego środowisku glikolu propylenowego, podano też w komunikacie.

Budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą dodatkową zakończy się w 2021 roku. Wykonawcą inwestycji w Trzebini, która zostanie zrealizowana w systemie "pod klucz", są polskie firmy: Technik Polska i Biproraf. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, a druga w Europie.

Budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą dodatkową zakończy się w 2021 roku. Wykonawcą inwestycji w Trzebini, która zostanie zrealizowana w systemie ?pod klucz", są polskie firmy: Technik Polska i Biproraf. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, a druga w Europie.

"Zdolności wytwórcze instalacji wyniosą 30 tys. ton rocznie, co oznacza, że produkcja glikolu propylenowego w trzebińskiej rafinerii pokryje aż w 75% krajowe zapotrzebowanie na ten produkt. To strategiczna dla naszej spółki inwestycja, ponieważ dzięki niej staniemy się pierwszym producentem ekologicznego glikolu w Polsce" - podkreślił prezes Orlenu Południe Jarosław Wróbel.

Orlen Południe zatrudnia już ponad 650 osób, z czego przeszło połowę w trzebińskiej rafinerii. Dzięki nowemu przedsięwzięciu powstanie kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy, podkreślono także.

"Produkcja ekologicznego glikolu propylenowego umożliwi wykorzystanie wytwarzanej w Trzebini gliceryny, którą otrzymuje się w produkcji biodiesla, głównie z oleju rzepakowego. Na inwestycji skorzysta jednak nie tylko Orlen Południe. Po jej zrealizowaniu współpracę ze spółką będą mogli rozpocząć również inni krajowi producenci biodiesla dostarczający glicerynę, a także odbiorcy ekologicznego glikolu" - wskazano w komunikacie.

Budowa instalacji to efekt stabilnej, bardzo dobrej sytuacji finansowej spółki. W ubiegłym roku osiągnęła wynik netto na poziomie 89 mln zł, podsumowała firma.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)