MF: Zadłużenie SP spadło o 0,2% m/m do 973,3 mld zł w lipcu

ISBNews
20.09.2019 16:56
A A A


Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2019 r. spadło o 0,2% m/m i wyniosło 973 307,7 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 2%.

"Spadek zadłużenia w lipcu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,3 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,9 mld zł), różnic kursowych (3,7 mld zł) - osłabienie wobec euro o 0,9%, wobec USD o 3,1%, wobec o CNY 3,0% i wobec JPY o 2,3% oraz wobec CHF o 1,4%" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2019 r. wzrosło o 3 mld zł, co było wypadkową salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +2,4 mld zł), salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,8 mld zł) i spadku pozostałego zadłużenia (-0,2 mld zł).

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec lipca 704,33 mld zł i wzrosło o 0,4% m/m (oraz o 4,4% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 268,97 mld zł (spadło o 1,8% m/m oraz o 3,9% od początku roku).

"W lipcu 2019 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 4,8 mld zł, co było wypadkową: ujemnego salda emisji długu i różnic kursowych (+3,7 mld zł) " - czytamy dalej.

Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 29,9 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 10,9 mld zł, co było wypadkową: wzrostu długu w euro (+0,03 mld euro), spadku długu w USD (-2,2 mld USD) i CHF (-1 mld CHF), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w JPY i CNY, osłabienia złotego (+1 mld zł), podano także. 

(ISBnews)