PGE zidentyfikowała zasoby pozwalające na budowę ok.750 MW mocy fotowoltaiczych

ISBNews
25.09.2019 09:18
A A A


Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zidentyfikowała zasoby pozwalające na wybudowanie mocy fotowoltaicznych na poziomie ok. 750 MW, poinformował prezes Henryk Baranowski. 

"Konsekwentnie umacniamy naszą pozycję lidera transformacji energetycznej inwestując w nieemisyjne źródła wytwórcze, do których zaliczamy przede wszystkim wiatraki na morzu i program rozwoju paneli fotowoltaicznych. W programie offshore jesteśmy obecnie na etapie wyboru partnera spośród podmiotów, które złożyły wiążące oferty zakupu udziałów, natomiast w przypadku programu PV nawiązaliśmy już współpracę z wiodącymi właścicielami gruntów w Polsce, wśród których znajdują się m.in. Polskie Koleje Państwowe i KGHM Polska Miedź. Już teraz, spośród terenów własnych i partnerów, zidentyfikowaliśmy zasoby pozwalające na wybudowanie mocy fotowoltaicznych na poziomie ok. 750 MW" - powiedział Baranowski, cytowany w komunikacie. 

Spółka podała w prezentacji, że jej celem jest osiągnięcie 25% udziału elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, głównie poprzez wzrost organiczny oraz akwizycję projektów i elektrowni fotowoltaicznych. 

Szacowane nakłady inwestycyjne programu to 6-8 mld zł. 

W planach PGE jest przygotowanie 30 projektów do udziału w aukcji do końca 2020 r.  Spółka planuje pierwszy istotny przyrost słonecznych mocy w 2021 r. 

PGE określiła także w prezentacji cel minimum dotyczący szacunkowej mocy źródeł PV na 1 300 MW w 2025 r. i 2 550 MW na 2030 rok. 

Spółka poinformowała także w komunikacie, że finalizowana jest flagowa inwestycja grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, trwają prace na budowie bloku nr 7 w Turowie, a także na budowie trzech nowych farm wiatrowych pod nazwą Klaster (Starza, Rybice i Karnice II) o łącznej mocy ponad 97 MW. Przewidziany okres eksploatacji farm to 25 lat, a  okres wsparcia dzięki wygranej aukcji OZE - 15 lat. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. 

"Projekt, którego zakończenie planowane jest na I kwartał 2020 r., pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18% do blisko 650 MW, umacniając grupę na pozycji lidera rynku OZE" - podano także.

PGE podała w komunikacie, że sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, gdzie rozpoczynają się prace uruchomieniowe poszczególnych instalacji bloku. Na przełomie 2019 i 2020 r. planowane jest rozpalenie kotła na oleju. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosi ok. 92%. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem inwestycja zostanie zakończona do 30 października 2020 r.

Grupa inwestuje także w aktywa zasilane gazem. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z grupy kapitałowej PGE, uruchomiła już postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Przedmiot zamówienia o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule ?pod klucz". Rozstrzygnięcie przetargu spodziewane jest na przełomie 2019/2020 r. Pozostałe prace przygotowawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem - uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zamknięto uzgodnienia z operatorem. Inwestycja przygotowywana jest do startu w aukcji mocy w 2019 r., co przekłada się na rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji 1 stycznia 2024 r., podano także. 

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)