CFG ma umowę z akcjonariuszami dot. spłaty dotychczasowych zobowiązań

ISBNews
26.09.2019 09:46
A A A


Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) podpisało aneks do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań, podała spółka. Na mocy porozumienia stron CFG zadeklarowało jednorazową spłatę około 50% zadłużenia. Studio oświadczyło, że spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 roku.

"Jesteśmy w przełomowym momencie rozwoju naszej firmy, mamy za sobą nowe otwarcie i konsekwentnie realizujemy przyjętą niedawno strategię działań. W sierpniu zakomunikowaliśmy najważniejsze dla nas kierunki pracy na najbliższe miesiące. Przy tym wszystkim bardzo zależało nam także na formalnym uregulowaniu sprawy pożyczek, co udało się z sukcesem rozstrzygnąć. Zdecydowaliśmy się spłacić jeszcze we wrześniu br. połowę zadłużenia - czyli dokładnie 3 mln zł. Pozostałą część planujemy oddać w terminie nie dłuższym niż do 31 marca 2022 roku. Chcemy, aby sytuacja w spółce była przejrzysta i zrozumiała zarówno dla inwestorów, jak i pozostałych uczestników rynku" - skomentował prezes Piotr Karbowski, cytowany w komunikacie.

Prezes CFG zaznacza, że saldo dostępnych środków pieniężnych w CFG po spłacie pożyczki będzie wynosiło około 2,9 mln zł. Kwota ta w całości zabezpiecza finansowanie działalności operacyjnej, uwzględniając wszystkie bieżące oraz planowane projekty do końca 2021 roku.

"Cieszymy się, że negocjacje zmiany umowy pożyczkowej przyniosły oczekiwany rezultat. Nie wkluczamy wcześniejszej spłaty pozostałej części zobowiązań" - dodał Karbowski.

25 września CFG zaprezentowało założenia programu motywacyjnego. W jego ramach spółka planuje emisję ponad 133 tys. akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,23 zł. Prezes spółki podkreśla, że celem programu jest utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania firmą.

"Chcemy stworzyć nowe mechanizmy motywacyjne efektywnego zarządzania i jednocześnie zapewnić stabilny wzrost wartości akcji. Jesteśmy przekonani, że takie działania będą miały realny wpływ na silne związki pomiędzy spółką i jej kluczowymi pracownikami i współpracownikami" - podsumował prezes CFG.

CreativeForge Games (CFG) to wchodzące w skład grupy kapitałowej PlayWay studio developerskie tworzące własne gry na komputery PC i konsole. Spółka została założona w 2011 roku. Jest notowana na NewConnect od maja 2018 r.

(ISBnews)