Fitch obniżył prognozę deficytu 'general government' Polski do 2,3% PKB w 2020

ISBNews
27.09.2019 22:50
A A A


Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings prognozuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie w Polsce 2,3% PKB w 2020 r. i 1,9% PKB w 2021 r., podała agencja.

Według prognoz Fitcha z sierpnia br., deficyt w tym ujęciu miał wynieść 2,2% PKB w 2019 r., 2,8% w 2020 r. i 2,9% PKB w 2021 r.

"Fitch nie bierze pod uwagę spodziewanych dochodów jednorazowych z reformy otwartych funduszy emerytalnych (OFE, oficjalnie prognozowany wpływ: skumulowane 0,8% PKB w latach 2020-2021), ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (0,2% PKB w 2021 r.), wyższych składek na ubezpieczenie społeczne po zniesieniu limitu 30-krotności dla części dochodów (0,2% PKB) oraz dochodów ze sprzedaży licencji 5G (których nie można obecnie oszacować)" - zastrzeżono w komunikacie.

W uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu rząd napisał, że deficyt general government wyniesie 41,4 mld zł, tj. 1,9% KB w 2019 r. oraz 17,5 mld zł, tj. 0,7% PKB w 2020 r.

Rząd wyjaśniał w uzasadnieniu budżetu, że planowany na 2020 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) jest niższy od prognozowanego przez KE (1,4% PKB), co wynika m.in. ze stosowanego standardowego podejścia no-policy change, czyli w przypadku lat nieobjętych ustawą budżetową Komisja nie uwzględnia efektów funkcjonowania reguły wydatkowej. Ponadto, w przypadku działań ogłoszonych przez rząd i objętych prognozą, jak np. przebudowa modelu funkcjonowania OFE, Komisja stosuje ostrożne podejście, uwzględniając jedynie część planowych skutków danego działania.

Według opublikowanych dziś prognoz Fitch Ratings, dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniesie 50,5% PKB w 2019 r. (wobec prognozowanych wcześniej 49%) oraz średnio 48,3% w latach 2020-2021 (wobec 48,5% PKB w 2018 r.).

Przy przyjętych w projekcie przyszłorocznego budżetu założeniach, przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB obniży się do 47,7% na koniec 2019 r. i 46,3% na koniec 2020 r.

(ISBnews)