Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,3% w sierpniu

ISBNews
30.09.2019 11:03
A A A


Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3% w sierpniu 2019 r. - tyle samo, co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W sierpniu 2018 r. wynosiła 3,8%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 564 tys. w sierpniu wobec 562 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6,2%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec sierpnia br. 5,2%. 

(ISBnews)