Argumenol nabył 26,36% akcji ZE PAK w wezwaniu

ISBNews
30.09.2019 16:08
A A A


Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) Argumenol Investment Company Limited nabył 13 395 868 akcji, stanowiących 26,36% kapitału zakładowego, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

"W wyniku wezwania wzywający nabył 13 395 868 akcji spółki, oznaczonych kodem ISIN: PLZEPAK00012. Ilość nabytych akcji odpowiada 26,36% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 13 395 868 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 26,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena transakcyjna wyniosła 7,47 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Rozliczenie transakcji nastąpiło 27 września 2019 r., podano także.

Pod koniec lipca Argumenol Investment Company Limited - spółka należąca do IB 8 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych - ogłosił wezwanie na sprzedaż 34 823 241 akcji ZE PAK, stanowiących ok. 68,52% kapitału zakładowego spółki po cenie 7,47 zł za akcję.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)