Rafako miało 175,9 mln zł straty netto, 185,08 mln zł straty EBIT w II kw. 2019

ISBNews
01.10.2019 07:11
A A A


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Rafako odnotowało 175,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 185,08 mln zł wobec 8,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,47 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 326,2 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 174,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 519,17 mln zł w porównaniu z 624,13 mln zł rok wcześniej.

Na wynik finansowy grupy za I półrocze 2019 roku duży wpływ miała aktualizacja kosztów związanych z realizacją znaczących kontraktów grupy. Na wyniki miał wpływ również wzrost cen usług i materiałów niezbędnych do realizacji umów. Te zdarzenia, niezależne od prowadzonej przez Grupę Rafako działalności, znalazły odbicie w sprawozdaniu finansowym i stracie netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 174,6 mln zł, poinformowano.

"Największy, bo ponad 80-procentowy udział w przychodach grupy kapitałowej Rafako w omawianym okresie stanowiły jednostkowe przychody odnotowane przez spółkę Rafako. Ponad 15% sprzedaży wypracowane zostało przez spółkę celową SPV Jaworzno odpowiedzialną za realizację największego kontraktu w portfelu zamówień grupy, jakim jest budowa bloku energetycznego Jaworzno o mocy 910 MW. Za około 5% sprzedaży w I półroczu 2019 roku odpowiadały pozostałe spółki z grupy, w tym przede wszystkim Rafako Engineering" - czytamy w komunikacie

Jednostkowo Rafako odnotowało 34-procentowy wzrost sprzedaży, który jest związany ze stopniem zaawansowania prac na kontraktach dotyczących: budowy bloku elektrociepłowni w Wilnie, budowy gazociągu DN700 Goleniów - Płoty oraz budowy dwóch bloków parowych opalanych węglem na wyspie Lombok, podano także.

"W I półroczu 2019 roku Grupa Rafako odnotowała stratę brutto ze sprzedaży w wysokości ponad 137 mln zł. Największy wpływ na skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży miały zmiany szacunków wartości znaczących kontraktów dotyczących:
1. budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno - wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w I poł. 2019 w wysokości 65,9 mln zł;
2. budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice - wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w I poł. 2019 w wysokości 52,9 mln zł;
3. budowy bloku kogeneracyjnego w Wilnie - wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w I poł. 2019 w wysokości 35,6 mln zł" - czytamy dalej.

Dodatkowe koszty związane z realizacją wyżej wskazanych kontraktów, wynikają z czynników historycznych, niezależnych od spółki - niedoszacowania kontraktów całej branży budowlanej oraz z powodu niespodziewanego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i kosztów wykonawstwa. Spółka dokonała przeszacowania wartości tych umów i rozpoczęła proces negocjacji z zamawiającymi o wypłatę dodatkowych środków, negocjacje są w toku, zapewniono.

"Liczymy na osiągnięcie porozumień z zamawiającymi, bo w interesie obu stron jest sprawne dokończenie procesów inwestycyjnych, kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego" - powiedziała pełniąca funkcję prezesa Rafako Helena Fic, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 116,73 mln zł wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)