EC Będzin miał 15,44 mln zł straty netto, 13,81 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.

ISBNews
01.10.2019 08:49
A A A


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - EC Będzin odnotowała 15,44 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 13,81 mln zł wobec 54 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,89 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 25,38 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 7,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 109,13 mln zł w porównaniu z 93,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 4,81 mln zł wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)