PHZ Baltona miała 45,35 mln zł straty netto, 33,35 mln zł straty EBIT w I półr.

ISBNews
01.10.2019 08:51
A A A


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona odnotowało 45,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 33,35 mln zł wobec 2,24 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,33 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 202,59 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 250,3 mln zł, co oznacza wzrost w wartościach bezwzględnych o ponad 47,7 mln zł, tj. o 23,6% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2018. W porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku detaliczna sprzedaż ogólnodostępna spadła o 8%, natomiast detaliczna sprzedaż wolnocłowa oraz sprzedaż hurtowa i shipchandling wzrosły odpowiednio o 36% i 9%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w roku 2019 wynikał głównie z otwarcia sklepów i wznowienia działalności na lotnisku Chopina w Warszawie. Jednocześnie emitent wskazuje, iż opóźnienia w otwarciach sklepów na lotnisku Chopina zbiegły się w czasie w okresem wysokiego sezonu ruchu lotniczego czego efektem było uzyskanie wyższych przychodów, chociaż w ujęciu r/r, to na poziomie niższym od oczekiwanych przez zarządu spółki. Powyższe w ocenie zarządu spółki może negatywnie wpłynąć na perspektywę wyników w kolejnych miesiącach, które uznawane są za posezonowe" - czytamy w raporcie.

Na wyniki finansowe grupy za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku najistotniejszy wpływ miały następujące czynniki:

? wdrożenie MSSF 16 skutkujące rozpoznaniem aktywów z tytułu prawa do używania i zobowiązań z tytułu leasingu oraz koniecznością ujęcia w kosztach okresu sprawozdawczego amortyzacji powyższych aktywów w łącznej wysokości 41,2 mln zł, odsetek leasingowych w kwocie 9,9 mln zł oraz wyłączeniem stałej części czynszów z usług obcych w kwocie 36,6 mln zł,

? ujęcie w okresie sprawozdawczym amortyzacji związanej ze składnikiem wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy w łącznej wysokości 5 mln zł,

? koszty i nakłady inwestycyjne poniesione w związku z nowymi lokalizacjami, w szczególności czynsze oraz koszty zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników w nowo otwieranych sklepach na lotnisku Chopina w Warszawie,

? koszty związane z wdrożeniem projektu obsługi logistyczno-magazynowej dla Grupy Baltona oraz z zatowarowaniem nowych lokalizacji handlowych,

? niższa od założonej pierwotnie sprzedaż w lokalizacjach na lotnisku w Warszawie związana z przesunięciami harmonogramu uruchomienia poszczególnych punktów,

? otwarcie magazynu centralnego, zmiana łańcucha dostaw i przejście na dostawy bezpośrednie od producentów towarów handlowych, wymieniono w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 7,77 mln zł wobec 4,99 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)