Finergis i Marek Górski ogłaszają wezwanie na 20,08 mln akcji Ergisu po 3 zł/szt

ISBNews
01.10.2019 17:37
A A A


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Finergis Investments Ltd. (wzywający 1) oraz Marek Górski (wzywający 2), ogłosili wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA, podała spółka. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank. 

Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w dniach 21 października - 19 listopada br. w siedzibie oraz 14 Punktach Usług Maklerskich mBank. Planowaną datą zawarcia transakcji na GPW oraz rozliczenia wezwania jest 22 listopada 2019 r. 

Przedmiotem wezwania jest 20 083 783 akcji, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA spółki. Cena w wezwaniu została ustalona na 3 zł za akcję (co oznacza premię wysokości 15,4% względem średniego kursu akcji z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wezwanie oraz premię w wysokości 7,1% w stosunku do ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wezwanie). 

"Finergis Investments Ltd. jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć akcje w ramach wezwania. Marek Górski nie zamierza nabywać akcji w ramach wezwania. Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiadają łącznie 17 706 158 akcji spółki, co stanowi 46,85% akcji w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w komunikacie. 

Po przeprowadzeniu wezwania, nabywający zamierza wejść w posiadanie 35 291 501 akcji co stanowi 93,39% akcji w kapitale zakładowym spółki. Wzywający zamierzają osiągnąć, jako strony zawartego 1 października br. porozumienia, łącznie 37 789 941 głosów na WZA spółki, co stanowi 100% w kapitale zakładowym spółki, podano także. 

W przypadku objęcia 100% ogólnej liczby akcji spółki (w konsekwencji nabycia akcji w ramach wezwania oraz procesu przymusowego wykupu akcji spółki), zamiarem wzywających jest wycofanie spółki Ergis S.A. z obrotu na GPW. 

"Jako wieloletni akcjonariusze spółki, po wnikliwiej, wielomiesięcznej analizie, doszliśmy do wniosku, że obecny moment jest właściwy, by zmienić status spółki z publicznego na niepubliczny. Zamierzamy zintensyfikować nasze działania restrukturyzacyjne w obszarze operacyjnej i finansowej działalności Grupy Ergis, co niestety jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe w przypadku publicznego charakteru spółki. Dlatego naszym zamiarem jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA Ergis oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - powiedział jeden z akcjonariuszy oraz przewodniczący rady nadzorczej Ergisu Marek Górski, cytowany w komunikacie. 

Finergis Investments Ltd. jest największym akcjonariuszem Ergisu, posiadającym 40,24% akcji spółki. 

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)