EC Będzin zaczęła przegląd opcji dla Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.

ISBNews
04.10.2019 08:17
A A A


Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin S.A. rozpoczęła przegląd opcji strategicznych w spółce zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o., mający na celu wybór potencjalnego inwestora branżowego, który wspólnie ze spółką zależną podejmie się inwestycji w nowy blok kogeneracyjny, podała EC Będzin.

"Nie wyklucza się, że zaangażowanie w rozważaną inwestycję skutkować może zmianą struktury udziałowej spółki zależnej" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że żadne decyzje w tym zakresie nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Rozważając potencjalne scenariusze opcji strategicznych zarząd będzie działał w najlepiej pojętym interesie emitenta i spółki zależnej, a także mając na uwadze dobro akcjonariuszy.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)