Spółka zależna Grupy Azoty ma umowę na dostawę nawozów dla spółek KOWR

ISBNews
04.10.2019 14:38
A A A


Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Agrochem Puławy - spółka zależna Zakładów Azotowych Puławy z grupy kapitałowej Grupy Azoty - podpisała umowę w sprawie współpracy handlowej i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z GreenLab - spółką zależną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Umowa dotyczy zakupu około 20 tys. ton nawozów rocznie.

"To jest dobry przykład budowania na nowo relacji na rynku rolnym" - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski na konferencji prasowej.

"Zakładamy, że podpisanej bezterminowo dzięki umowie kupować będziemy na początku ok. 20 tys. nawozów z oferty Grupy Azoty rocznie. Pozwoli to nam zoptymalizować koszty. Oceniam, że możemy liczyć średnio na oszczędności rzędu 10% w porównaniu do cen rynkowych nawozów" - powiedział ISBnews prezes GreenLab Maciej Czajkowski w kuluarach konferencji.

Na mocy porozumienia Agrochem Puławy będzie dostarczał nawozy 41 spółkom hodowlanym i uprawy roślin, w imieniu których postępowania będzie prowadził GreenLab.

"Traktujemy zawarcie tego porozumienia jako pierwszy krok do nawiązania szerszej współpracy, przede wszystkim w zakresie projektów badawczo-rozwojowych" - dodał na konferencji prasowej prezes Agrochem Puławy Michał Lange.

To kolejne porozumienie handlowe, które podpisał GreenLab w imieniu spółek należących do KOWR. Wcześniej podpisana została umowa z Orlen Paliwa na zakup oleju napędowego i program Flota, a także umowa brokerska pozwalająca uzyskać najlepszą ofertę ubezpieczeniową.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)