Torpol i Kombud z umową na infr. kolejową przy Ostrołęce C za 178,8 mln zł netto

ISBNews
04.10.2019 15:01
A A A


Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud zawarło z Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, o wartości 178,8 mln zł netto, podał Torpol.

"To nasz kolejny kontrakt, dzięki któremu zgodnie z przyjętą ostatnio strategią dywersyfikujemy swoją działalność. Realizacja projektów dla branży energetycznej pozwala zdobyć niezbędne doświadczenie umożliwiające w przyszłości pozyskiwanie kolejnych tego typu zleceń. Obecnie portfel zamówień Grupy Torpol wynosi ponad 4,17 mld zł netto bez udziału konsorcjantów" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.

Zawarta umowa jest istotnym elementem inwestycji dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy ok. 1 000 MW. Zakres rzeczowy umowy przewiduje m.in. modernizację i przebudowę układu torowego o długości ponad 13 km, zabudowę 28 rozjazdów i przebudowę 4 przejazdów wraz z modernizacją niemal 12 km sieci trakcyjnej. Wybudowane zostaną dwa nowe obiekty inżynieryjne, nastawnia oraz motowozownia wraz ze stacją paliw. Przebudowie ulegnie także układ drogowy. Za bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego na terenie elektrowni odpowiedzialny będzie nowoczesny, komputerowy system sterowania ruchem kolejowym.

Czas realizacji całości projektu wynosi 36 miesięcy.

"W pierwszej kolejności przystąpimy do prac projektowych, demontażu istniejącej infrastruktury oraz usuwania występujących kolizji mediów. Właściwe prace budowlane planowane są na wiosnę przyszłego roku" - dodał Grabowski.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)