Akcjonariusze Work Service zdecydowali o przerwie w NWZ do 18 X

ISBNews
08.10.2019 18:04
A A A


Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Work Service zdecydowali o ogłoszeniu przerwy w obradach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia do 18 października, wynika z podjętych uchwał. NWZ miało dziś zdecydować o sposobie pozyskania finansowania dla spółki. 

Akcjonariusze Work Service mieli dziś głosować: a) nad podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączeniu w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z; b) podwyższeniem kapitału o kwotę nie wyższą niż 3 571 428,50 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA  i pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA; c) podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustaleniem dnia prawa poboru akcji nowej emisji na 8 lutego 2020 r. oraz dopuszczeniem praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na GPW. 

"Decyzja dotycząca przesunięcia głosowania nad sposobami pozyskania finansowania dla Work Service jest w naszej opinii zrozumiała. Akcjonariusze mają do podjęcia decyzję trudną, a zarazem bardzo ważną z perspektywy dalszej realizacji procesu restrukturyzacji spółki oraz rozwoju jej działalności operacyjnej. Rozumiemy, że aby podjąć najlepszą decyzję potrzeba czasu, dlatego popieramy przesunięcie głosowania na 18 października. Jesteśmy przekonani, że w tym czasie akcjonariusze szczegółowo przeanalizują sytuację spółki, a decyzja, którą podejmą podczas najbliższych obrad walnego zgromadzenia pozwoli Grupie Work Service przeprowadzić restrukturyzację w najbardziej efektywny sposób" - czytamy w komentarzu zarządu Work Service. 

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)