EuroRating obniżył perspektywę ratingu BB+ Banku Millennium do negatywnej

ISBNews
09.10.2019 13:48
A A A


Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego Banku Millennium do negatywnej ze stabilnej. Rating został jednocześnie utrzymany na poziomie BB+, podała agencja.

"Określenie perspektywy ratingu Banku Millennium S.A. jako negatywnej związane jest ze wzrostem ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć prawnych w zakresie hipotecznych kredytów walutowych, których duży portfel bank posiada. Wydane 3 października 2019 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie traktowania przez sądy umów na kredyty hipoteczne indeksowane do walut obcych zawierających klauzule niedozwolone może być bowiem potencjalnie bardzo niekorzystne dla banków" - czytamy w uzasadnieniu.

Eurorating zwraca uwagę, że Bank Millennium należy do banków z najwyższym udziałem walutowych kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Według stanu na koniec II kwartału 2019 r., kredyty te stanowiły ok. 22% łącznego portfela kredytowego banku.

Agencja wskazuje też, że z uwagi na fakt, iż nie wiadomo jaka część kredytobiorców walutowych zdecyduje się ostatecznie na złożenie pozwu przeciwko bankowi, a także jakie będą statystyki dotyczące rozstrzygnięć tych sporów przez polskie sądy, trudno jest obecnie oszacować możliwe koszty, jakie Bank Millennium mógłby z tego tytułu ponieść. EuroRating zakłada jednak, że (m.in. z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych) koszty te będą rozłożone na co najmniej kilka lat. Niemniej jednak - zdaniem agencji - wiązać się to będzie dla banku z ryzykiem istotnego pogorszenia rentowności oraz osłabienia sytuacji kapitałowej banku.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)