QuarticOn chce przyspieszyć rozwój, planuje emisję akcji

ISBNews
09.10.2019 16:18
A A A


Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - QuarticOn planuje w najbliższych dniach zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które m.in. ma zdecydować o wyemitowaniu do 20 000 akcji serii F w ramach emisji prywatnej, podała spółka. Firma nie wyklucza również akwizycji, która pozwoliłaby na poszerzenie rynku obecnie oferowanych usług lub stanowiłaby wsparcie technologiczne nowych projektów.

Środki pozyskane z emisji akcji serii F QuarticOn zamierza przeznaczyć na wsparcie finansowania prac nad rozwiązaniami w segmencie SaaS (w tym na kolejne produkty w formie aplikacji plug-in), które zwiększyłyby skalę dostępności usług spółki dla wielotysięcznego grona sklepów, podała spółka w komunikacie.

"Po zrealizowaniu pierwszych uruchomień jesteśmy przekonani, że platformy sklepowe są dla nas niezwykle atrakcyjnym segmentem rynku i obecność na nich przynosi nam wymierne korzyści biznesowe. Wiemy jak efektywnie procesowo i kosztowo integrować nasze rozwiązania z  zewnętrznymi  platformami  e-commerce, a pozyskane w ramach prywatnej emisji akcji środki pozwolą nam przyspieszyć tempo prac i skokowo zwiększyć skalę sprzedaży w kanale SaaS" - powiedział założyciel i CEO QuarticOn Paweł Wyborski, cytowany w komunikacie.

Poza wzrostem organicznym, spółka nie wyklucza rozwoju także poprzez przejęcia.

"Środki na potencjalne inwestycje z tym związane, spółka planuje pozyskać z emisji akcji. Dlatego też w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które zwołane zostanie w najbliższych dniach, uwzględnione zostaną stosowne zmiany statutu i upoważnienie zarządu do dnia 31 grudnia 2020 r. do jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 100 000 akcji zwykłych serii G" - czytamy także.

"Przyglądamy się potencjalnym celom akwizycyjnym. Aktualnie widzimy na rynku 2-3 podmioty, o przychodach rzędu 1-3 mln zł, które pozwoliłyby nam zwiększyć skalę działania na nowych rynkach lub wesprzeć nas technologicznie przy poszerzaniu naszego portfolio produktowego. Cały czas jednak trwają analizy różnych scenariuszy, których celem jest wybór wariantu maksymalizującego wartość potencjalnej transakcji dla akcjonariuszy. Zgoda NWZ na emisję akcji w ramach kapitału docelowego pozwoli nam na znaczne uproszczenie procedury pozyskania kapitału i przyspieszenie całego procesu, gdy już zapadną konkretne biznesowe decyzje" - powiedział CEO spółki.

QuarticOn zdecydował również o uruchomieniu, uchwalonego w czerwcu 2018 r. programu motywacyjnego, na mocy którego kluczowi członkowie kadry menedżerskiej uprawnieni są do otrzymania maksymalnie 152 927 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji serii D w kapitale zakładowym spółki.

"Akcje będą objęte lock-upem do końca trwania programu, a w określonych przypadkach, spółka będzie miała prawo realizacji opcji call i odkupu akcji. Uruchomienie programu ESOP wymagało będzie jeszcze odniesienia się rady nadzorczej spółki do jego warunków operacyjnych" - czytamy także.

We wrześniu br. spółka sfinalizowała proces wdrożenia nowego modelu sprzedaży, z nową ofertą produktową, ułożoną w pakiety funkcjonalności. Obecnie w jej ofercie znajduje się ok. 90 funkcjonalności, które są skutecznym narzędziem do optymalizacji sprzedaży dla wszystkich rodzajów e-commerce i które można wdrażać etapami lub grupami. Nowy model sprzedaży akceleruje proces pozyskiwania kolejnych klientów, a także pozwala obecnym na skorzystanie z rozwoju dodatkowych usług. Również we wrześniu QuarticOn zakończył proces optymalizacji kosztów, którego pełne efekty widoczne będą w wynikach IV kwartału 2019 r., podano również.

QuarticOn to technologiczna spółka oferująca, oparte na technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, rozwiązania wsparcia branży e-commerce. Zadebiutował na NewConnect na początku 2019 r.

(ISBnews)