Ciech: WSA w Krakowie podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

ISBNews
10.10.2019 08:21
A A A


Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie oddalił skargę Ciechu i utrzymał decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, podała spółka.

"Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki na decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 roku, utrzymującą w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2018 roku i określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 rok" - czytamy w komunikacie.

Kwota zobowiązania podatkowego określona w decyzji w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie wskazanej przez Urząd Skarbowy właściwy dla siedziby spółki w wysokości 22,7 mln zł została wpłacona do urzędu po otrzymaniu decyzji, podano również.

"Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z wyrokiem WSA. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. wnosząc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - czytamy dalej.

17 kwietnia br. Ciech informował, że naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)