S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski, perspektywa stabilna

ISBNews
11.10.2019 23:13
A A A


Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie A- oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A, podała agencja. Perspektywa ratingów została podtrzymana na poziomie stabilnym.

Jednocześnie agencja podtrzymała krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-1 oraz krótkoterminowy rating dla długu w walutach obcych na poziomie A-2, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy zakładał utrzymanie ratingów i ich perspektywy bez zmian.

"Zdywersyfikowana gospodarka Polski, wykształcona siła robocza, członkostwo w UE, dający się kontrolować poziom zadłużenia publicznego i prywatnego, solidne wskaźniki zewnętrzne oraz stosunkowo rozwinięte krajowe rynki kapitałowe - to czynniki, które stanowią podstawę podtrzymania oceny ratingowej" - czytamy w komunikacie.

Stabilna perspektywa odzwierciedla zbilansowane ryzyka związane z niepewnym otoczeniem zewnętrznym oraz napięciami fiskalnymi, dodała agencja.

"Moglibyśmy podwyższyć rating, jeśli realny wzrost dochodów w Polsce będzie nadal przewyższał jego tempo u głównych partnerów handlowych, bez tworzenia nierównowag zewnętrznych; lub też jeśli rząd osiągnie nadwyżki budżetowe, prowadzące do obniżenia długu publicznego w ujęciu nominalnym. Moglibyśmy także rozważyć podwyższenie ratingu, jeśli nowy plan emerytalny [tj. PPK] po wdrożeniu pobudzi oszczędności prywatne, zmniejszając możliwe zobowiązania rządu związane ze starzeniem się populacji i zmniejszaniem się liczby osób w wieku produkcyjnym" - czytamy dalej.

Ratingi mogą znaleźć się pod presją, jeśli sytuacja fiskalna uległaby gwałtownemu pogorszeniu lub jeśli szybki wzrost wynagrodzeń doprowadziłby do szybszego od oczekiwanego wzrostu zadłużenia zewnętrznego netto, podkreśliła agencja.

(ISBnews)