Fitch potwierdził ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

ISBNews
14.10.2019 16:32
A A A


Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja.

"Miasto ma stabilne źródła dochodów, które mogą rosnąć wraz ze wzrostem PKB. Dochody podatkowe (głównie podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatki lokalne) reagują umiarkowanie na cykliczność gospodarki narodowej. Baza podatkowa Torunia jest zdywersyfikowana, a pozostałe dochody bieżące to głównie transfery z budżetu państwa (A- / Perspektywa Stabilna)" - czytamy w komunikacie.

Fitch ocenił stabilność dochodów Torunia na poziomie średnim.

"Oceniamy zdolność Torunia do generowania dodatkowych dochodów w sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej jako ograniczoną. Jednakże, w przeszłości główne pozycje dochodów miasta rosły również w okresie wolniejszego wzrostu PKB. Stawki podatków dochodowych są ustalane przez rząd, a transfery bieżące przekazywane są z budżetu państwa. Toruń ma ograniczoną elastyczność w zakresie ustalania stawek podatków lokalnych, ale stanowiły one w 2018 r. nie więcej niż 15% dochodów operacyjnych" - czytamy dalej.

W ocenie Agencji Toruń ma znaczne wydatki majątkowe oraz duży udział wydatków bieżących nie związanych z cyklem gospodarczym w wydatkach ogółem. Miasto od lat utrzymuje wzrost wydatków operacyjnych pod kontrolą. 

"Zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch oczekuje, że wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie netto ogółem do nadwyżki operacyjnej) ? główny wskaźnik dla oceny zdolności do obsługi zadłużenia - pozostanie na poziomie niższym niż 13 lat w latach 2019-2023, co uzasadnia ocenę ?a" dla indywidualnej oceny zdolności do obsługi zadłużenia Torunia. W scenariuszu ratingowym Fitch oczekuje, że wskaźnik pokrycia obsługi długu (debt service coverage ratio; DSCR; nadwyżka operacyjna/obsługa zadłużenia, w tym krótkoterminowe spłaty) utrzyma się poniżej 2x" - podano także.

(ISBnews)