GUS: Inflacja wyniosła 2,6% r/r we wrześniu 2019 r.

ISBNews
15.10.2019 10:00
A A A


Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym we wrześniu 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, podał też GUS. 

"We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 2,6%), rekreacji i kultury (o 0,9%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,27 pkt proc. i 0,06 pkt proc.   Wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 2,6%) oraz w zakresie mieszkania (o 0,2%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt proc. i o 0,05 pkt proc." - czytamy w komunikacie. 

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 6,8%) oraz w zakresie mieszkania (o 1,6%) podwyższyły  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 1,51 pkt proc. i 0,4 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,7%) oraz odzieży i obuwia (o 1,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,18 pkt proc., 0,06 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI we wrześniu w ujęciu r/r
  % r/r
Ogółem  2,6
   Żywność i napoje bezalkoholowe 6,3
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 1,0
Odzież i obuwie -1,2
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 2,0
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 0,5
Zdrowie 3,9
Transport -1,7
Łączność 0,9
Rekreacja i kultura 2,6
Edukacja 4,4
Restauracje i hotele 5,2
Inne towary i usługi  1,3


Konsensus rynkowy - podobnie jak dane GUS według szybkiego szacunku - to 2,6% r/r.

(ISBnews)