NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r we wrześniu; konsensus: 2,3% r/r

ISBNews
16.10.2019 14:00
A A A


Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4% we wrześniu 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 2,2% r/r w sierpniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy przewidywał inflację bazową po wyłączeniu cen żywności i energii na poziomie 2,3% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła we wrześniu br. 2,8% w ujęciu rocznym wobec 3% w sierpniu br.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,4% we wrześniu br. wobec 2,3% w sierpniu br.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,9% we wrześniu br. wobec 2% w sierpniu br.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2,6% r/r we wrześniu br., wobec 2,9% r/r w sierpniu br.

"We wrześniu 2019 r. inflacja CPI wyniosła 2,6% r/r, wobec 2,9% miesiąc wcześniej. Do obniżenia inflacji CPI we wrześniu br. przyczynił się spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych do 6,3% r/r (wobec 7,2% r/r w sierpniu br.; efekt obniżającej się wysokiej rocznej dynamiki cen warzyw) oraz spadek cen paliw (do -2,7% r/r wobec -0,4 proc. r/r w sierpniu br. - efekt niższych cen ropy naftowej). Z drugiej strony we wrześniu br. odnotowano dalszy wzrost dynamiki cen usług (do 4,6% r/r wobec 4,1% w sierpniu br.). Obniżeniu się wskaźnika CPI towarzyszył spadek dwóch miar inflacji bazowej i wzrost pozostałych dwóch. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii we wrześniu br. wzrosła o 0,2 pp. do 2,4 proc. r/r. Do wzrostu wskaźnika przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen usług (głównie związanych z ubezpieczeniami, usług wywozu śmieci i gastronomicznych, a także efekt bazy w grupie łączność)" - czytamy w komunikacie.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podał też NBP.

(ISBnews)