MPiT oczekuje wzrostu produkcji przemysłowej o blisko 3% r/r w październiku

ISBNews
18.10.2019 11:28
A A A


Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu odnotuje w październiku wzrost o blisko 3% r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

"Przy braku różnic w liczbie dni roboczych w październiku 2019 roku oczekujemy blisko 3% wzrostu produkcji przemysłowej (r/r). Podobnie jak we wrześniu, najwyższą dynamiką produkcji w bieżącym miesiącu powinny się wykazać przedsiębiorstwa, które specjalizują się w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacją" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych we wrześniu 2019 roku była o 5,6% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja we wrześniu wzrosła o 3,5%. W ujęciu narastającym w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,5%.

"Wrześniowe dane wskazują na wyraźną poprawę aktywności w sektorze przemysłowym, szczególnie w sektorach nastawionych na sprzedaż eksportową, co również potwierdza siłę polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne. W porównaniu z wrześniem 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była w ubiegłym miesiącu wyższa w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 44,1%) oraz urządzeń elektrycznych (o 14,4%). Spadek odnotowano m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,9%)" - czytamy w komentarzu MPiT.

(ISBnews)