Skarbiec TFI liczy na klientów korporac. szukających alternatywy dla depozytów

ISBNews
21.10.2019 10:50
A A A


Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stawia na rozwój współpracy z klientami korporacyjnymi. Towarzystwo posiada produkty dedykowane klientom instytucjonalnym, dla których jednym z głównych cech przy wyborze produktu inwestycyjnego jest płynność, poinformował ISBnews.TV dyrektor zarządzający w Skarbiec TFI Norbert Talarczyk.

"Na rynku widzimy, że jest bardzo dużo nadwyżek finansowych, stopy procentowe są niskie i klienci instytucjonalni szukają alternatywnych rozwiązań dla depozytów bankowych" - powiedział Talarczyk w rozmowie z ISBnews.TV.

Skarbiec TFI widzi ponadto duży potencjał w rozwoju usługi asset management. Zdaniem Talarczyka, rok 2019 pokazał, że jest bardzo duże zainteresowanie tego typu usługami.

"Na koniec września tego roku podwoiliśmy aktywa w tym kanale dystrybucji i cały czas widzimy potencjał na dalszy wzrost" - wskazał dyrektor zarządzający.

Talarczyk zawrócił ponadto uwagę, że usługa asset management jest dedykowana zarówno klientom instytucjonalnym, jak i klientom indywidualnym.

"Widzimy, że są podmioty, które mają ograniczenia statutowe, jak i ustawowe w zakresie możliwości inwestowania swoich nadwyżek finansowych w jednostki funduszy inwestycyjnych, stąd też odpowiedzią jest usługa asset management, gdzie możemy te nadwyżki inwestować w obligacje skarbowe czy komunalne" - dodał.

Od końca 2017 r. Skarbiec TFI stawia bardzo mocno na rozwój współpracy z klientem instytucjonalnym. Jego zdaniem, jest duże zainteresowanie klientów lokowaniem nadwyżek finansowych za granicą.

"Przygotowujemy ofertę funduszy denominowanych w twardej walucie, z naciskiem na euro. Będzie to projekt dedykowany zarówno klientom w Polsce, jak i szerokiemu gronu w Europie. Jesteśmy na etapie analiz operacyjnych, analiz formalno-prawnych i dopracowywania detali" - zapowiedział także.

Skarbiec TFI chce także rozwijać ofertę funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Nad transparentnością każdej transakcji ma czuwać agent emisji. Skarbiec TFI jest na etapie finalizującym wdrożenie tego projektu, poinformował Norbert Talarczyk. "Będziemy zainteresowani rozwojem oferty funduszy inwestycyjnych zamkniętych. [?] Od lipca tego roku zmieniły się zasady współpracy, pojawił się nowy podmiot - agent emisji, który ma czuwać nad przejrzystością, transparentnością każdej subskrypcji. Skarbiec TFI jest na etapie finalizującym wdrożenie tego projektu" - powiedział Talarczyk w rozmowie z ISBnews.TV.

W lipcu 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące zasady nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochroną inwestorów na tym rynku i to one wprowadziły m.in. obowiązek skorzystania z usług agenta emisji.

Skarbiec TFI rozwija też kanały dystrybucji. Najważniejszy jest kanał bankowy, w którym pozyskiwana jest istotna kwota z ponad 3,8 mld zł aktywów.

"Zabiegamy o kanał dystrybutorów bankowych jak i niebankowych. Bardzo często pracują w nich ludzie, którzy mają bardzo dobre relacje ze swoimi klientami. [?] Naszym celem jest wspieranie zarówno podmiotów o zasięgu ogólnokrajowym, jak i tych mniejszych o zasięgu regionalnym" - powiedział Talarczyk.

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Katarzyna Walterska

(ISBnews/ ISBnews.TV)