MPiT oczekuje wzrostu sprzedaży detal. w X na poziomie zbliżonym do IX

ISBNews
21.10.2019 14:11
A A A


Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) -  Sprzedaż detaliczna w październiku odnotuje wzrost na zbliżonym poziomie do września, kiedy wyniósł on 4,3% r/r (ceny stałe), prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

"W październiku można oczekiwać wzrostu sprzedaży detalicznej na zbliżonym poziomie, za czym przemawiają m.in. bardzo dobre oceny koniunktury konsumenckiej" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Według danych GUS, we wrześniu 2019 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,3% (r/r, w cenach stałych) wobec wzrostu o 4,4% przed miesiącem i 3,6% przed rokiem.

"Na wynik wpłynęła przede wszystkim korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Dodatkowo w kierunku wzrostu działał efekt niskiej bazy, szczególnie w kategorii 'pojazdy samochodowe, motocykle, części', gdzie nastąpił wzrost o 10,7% (wobec spadku o 4,3% przed rokiem). Poza tym większy niż przeciętny wzrost we wrześniu 2019 roku odnotowano w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 7,4% wobec wzrostu o 4,5% przed rokiem) oraz podmiotach z grupy 'meble, RTV, AGD' (o 11,3%), co wynika z dobrej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Ponadto notowaliśmy wzrost w podmiotach sprzedających 'farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny' (o 10,9%), a także 'tekstylia, odzież, obuwie' (o 9,1%)" - czytamy także.

Według MPiT, spadek sprzedaży odnotowano w przedsiębiorstwach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 2,9%), co w znacznej części sprawiło, że wynik okazał się niższy od prognozy rynkowej.

(ISBnews)