Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 132,5 mln zł wybrana przez PERN

ISBNews
22.10.2019 12:37
A A A


Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) i Mostostalu Płock, warta 132,5 mln zł netto, została wybrana przez PERN jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest budowa zbiornika magazynowego 10 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie oraz budowa zbiorników magazynowych 2x32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 Rejowcu, podał Mostostal Warszawa.

"Oferta złożona przez konsorcjum obejmuje:

? Wartość umowy: 132,5 mln zł netto.

? Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy.

? Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

? Maksymalny okres gwarancji: wynosi 60 miesięcy.

? Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)