Orlen Lietuva miał 176 mln zł EBITDA LIFO, 98 mln zł zysku netto w III kw. 2019

ISBNews
24.10.2019 09:09
A A A


Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, miał 176 mln zł zysku EBITDA LIFO w III kwartale 2019 roku, w porównaniu do 271 mln zł rok wcześniej (spadek o 35%) oraz 98 mln zł zysku netto, wobec 166 mln zł rok temu (spadek o 41%), podała spółka.

Skonsolidowane przychody wyniosły 5,06 mld zł (spadek o 9%), a zysk operacyjny 125 mln zł (spadek o 38%), poinformowano również.

Po trzech kwartałach 2019 roku skonsolidowane przychody wzrosły o 3% do 14,73 mld zł, wynik EBITDA LIFO spadł o 3% do 425 mln zł, a zysk netto zmniejszył się o 11% do 273 mln zł, podano.

"Spadek przychodów ze sprzedaży (r/r) odzwierciedla spadek notowań produktów na skutek niższych cen ropy naftowej oraz wzrost sprzedaży ciężkich frakcji rafineryjnych w strukturze sprzedaży. EBITDA LIFO niższa o 95 mln zł (r/r) głównie w efekcie niższego dyferencjału Brent/Ural, zmiany struktury sprzedaży oraz przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) na skutek spadku notowań ropy naftowej i produktów" - czytamy w prezentacji PKN Orlen za III kwartał 2019.

Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój prawie 4 mld USD.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)