ZM Ropczyce miało 4,44 mln zł zysku netto, 3,54 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

ISBNews
24.10.2019 18:06
A A A


Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 4,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,54 mln zł wobec 13,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,61 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 92,08 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 20,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 252,04 mln zł w porównaniu z 274,48 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I-III kw. 2019 r. wyniósł 36,85 mln zł wobec 50,38 mln zł rok wcześniej.

"Mimo pogarszającej się koniunktury nieustannie wzmacniamy swoją pozycję w branży, poszerzając kompetencje oraz realizując zamówienia dla najbardziej wymagających odbiorców. Na rynek silnie wpływa wzrost cen energii i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz wojna handlowa między USA a Chinami. Skutkiem tego jest pogorszenie koniunktury w europejskim hutnictwie. Jednak dzięki konsekwentnie realizowanej strategii przyjętej dwa i pół roku temu, rozszerzającej dywersyfikację na ważny dla nas obszar inżynieringowy, jesteśmy w stanie ograniczać negatywny wpływ tego, co się dzieje na poszczególnych rynkach i w branżach" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Po dziewięciu miesiącach 2019 roku sprzedaż dla hutnictwa żelaza i stali wyniosła ponad 120 mln zł (-15% r/r), dla hutnictwa metali nieżelaznych wyniosła 40,8 mln zł (-21% r/r), a dla branży odlewniczej 14,6 mln zł (-8% r/r). Rekordowe przychody odnotowano w segmencie cementowo-wapienniczym, gdzie sprzedaż wyniosła 65,9 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 37% r/r.

"Hutnictwo pozostaje naszym głównym kierunkiem sprzedaży. Oprócz pogorszenia szeroko pojętej koniunktury w branży dostrzegamy także silne oddziaływanie sytuacji w kraju, tj. czasowe zamknięcia hut czy kumulacja planów remontowych u niektórych odbiorców. Mimo to zdobywamy nowe kontrakty lub, co zdarza się coraz częściej, poszerzamy ich zakres u dotychczasowych odbiorców. Obecnie jesteśmy na zaawansowanym etapie negocjacji z partnerami z Belgii, Rumunii i Bułgarii. Optymistycznie patrzymy na segment cementowo-wapienniczy, w ramach którego spływa coraz więcej zamówień zarówno z kraju, jak i zagranicy. Mowa tu o dostawach na Bliski Wschód, Sri Lankę oraz do polskich cementowni. Spodziewamy się, że na koniec roku, ten segment odznaczy się największą dynamiką wzrostu" - dodał prezes.

Udział eksportu w sprzedaży za okres 9 miesięcy br. wyniósł 56%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 21,16 mln zł wobec 20,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 363,59 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)