Elektrobudowa: Bank wypłacił PKN Orlen gwarancje za budowę Instalacji Metatezy

ISBNews
28.10.2019 07:49
A A A


Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy wypłacił na rzecz PKN Orlen gwarancje na ok. 13,2 mln zł i 2,6 mln euro za budowę Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku, podała Elektrobudowa.

"Elektrobudowa informuje, iż w dniu 25 października 2019 r. spółka otrzymała od Banku Handlowego w Warszawie informację o wypłacie na rzecz PKN Orlen kwot: ok. 13,2 mln zł oraz ok. 2,6 mln euro na podstawie posiadanych przez kontrahenta, a wystawionych przez bank gwarancji bankowych dobrego wykonania wystawionych w związku z realizacją przez spółkę umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w Płocku" - czytamy w komunikacie.

Saldo pozostających nierozliczonych należności z tytułu zrealizowanych prac na rzecz PKN Orlen z tytułu w/w kontraktu wynosi 104,4 mln zł (w tym kaucje zatrzymane na poczet należytego wykonania umowy w wysokości 24 mln zł oraz powyższe wypłaty dokonane przez bank z tytułu gwarancji w kwocie 24,5 mln zł, podano także.

Spółka jest zobowiązana do spłat wobec banku wobec powyższych wypłat gwarancji.

Pod koniec maja br. Elektrobudowa zawarła z instytucjami finansującymi - Bankiem Handlowym, mBankiem, ING Bankiem Śląskim, Haitong Bankiem oraz BNP Paribas - umowę w sprawie finansowania działalności spółki. Porozumienie ma m.in. zapewnić Elektrobudowie utrzymanie przez ww. instytucje do 31 lipca br. dotychczasowego poziomu finansowania, wykorzystywanego głównie do gwarancji bankowych przy realizacji inwestycji.

(ISBnews)