Orange miało 224 mln zł zysku netto, 946 mln zł EBITDAal w III kw. 2019 r.

ISBNews
28.10.2019 17:41
A A A


Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Orange odnotowało 224 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk netto w 3 kw. 2019 roku wyniósł 224 mln zł. Było to głównie wynikiem dynamicznego wzrostu EBITDAaL oraz niższej amortyzacji w ujęciu rocznym (odzwierciedlającej korzystny wpływ z wydłużenia okresu użyteczności niektórych składników majątku trwałego w wysokości 48 mln zł). Koszty finansowe nieznacznie wzrosły w wyniku niekorzystnego wpływu zmian kursu walutowego na koszty dyskonta. Ze względu na zmianę w standardach rachunkowości, wynik netto za 3 kw. 2019 roku nie jest w pełni porównywalny z wynikiem za 3 kw. 2018 roku" - podała spółka w raporcie. 

Zysk operacyjny wyniósł 362 mln zł wobec 175 mln zł zysku rok wcześniej. 

"EBITDAaL za 3 kw. 2019 roku wyniosła 946 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 22,4%. Kluczowym czynnikiem dla tak dynamicznego wzrostu EBITDAaL był zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej/Św. Barbary, który wyniósł 212 mln zł. Z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów, EBITDAaL zwiększyła się o 7% rok-do-roku. To znaczne osiągnięcie było skutkiem dobrego wyniku marży bezpośredniej oraz dalszej imponującej optymalizacji kosztów. Marża bezpośrednia (różnica pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi) wzrosła w ujęciu rocznym o 3 mln zł i była wsparta konsolidacją BlueSoft. Koszty pośrednie (z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów) zmniejszyły się o 5% rok-do-roku, co odzwierciedlało głównie dalsze oszczędności na kosztach pracy, IT i utrzymania sieci, reklamy i promocji, kosztach ogólnych oraz usług zewnętrznych związanych z obsługą klientów" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 870 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2 755 mln zł rok wcześniej.

"Przychody wyniosły w trzecim kwartale 2 870 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 118 mln zł, tj. 4,3%. Na trend przychodów wpłynęło pięć głównych czynników. Po pierwsze, duży wzrost przychodów z usług konwergentnych (o 19% rok-do-roku), wynikający ze wzrostu liczby klientów oraz dosprzedaży nowych usług. Po drugie, towarzyszył temu spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (o 4,9% rok-do-roku, co stanowi poprawę względem spadku o 6,1% w pierwszym półroczu), na który wpłynęła głównie migracja do ofert konwergentnych oraz konkurencja na rynku. Jednak łączne przychody w tych trzech kategoriach zwiększyły się w 3 kw. o 1,4% rok-do-roku. Po trzecie, przychody z usług IT i integracyjnych wzrosły o 62% rok-do-roku. Na ten wzrost złożyły się dwa elementy: dalszy dynamiczny wzrost organiczny o 27% rok-do roku oraz dokonana po raz pierwszy konsolidacja wyników nowo nabytej spółki BlueSoft (wpływ w wysokości 48 mln zł za okres czerwiec-wrzesień). Po czwarte, przychody ze sprzedaży sprzętu zwiększyły się o 7% rok-do-roku, co było odzwierciedleniem naszych działań komercyjnych wspierających sprzedaż telefonów. Po piąte, ogólny trend przychodów w dalszym ciągu odzwierciedla utrzymującą się presję na przychody z tradycyjnych usług telefonii stacjonarnej" - czytamy także w raporcie. 

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 277 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 407 mln zł w porównaniu z 8 171 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 279 mln zł wobec 36 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange podało, że III kwartał przyniósł dobre wyniki komercyjne w usługach konwergentnych, światłowodowych i komórkowych post-paid: - przyrost o 13% r/r liczby indywidualnych klientów ofert konwergentnych, +24 tys. przyłączeń netto w 3 kw. -  przyrost o 46% r/r liczby klientów usług światłowodowych, +39 tys. przyłączeń netto w 3 kw. (penetracja usługi na poziomie 11,9%) - przyrost o 2,8% r/r liczby klientów komórkowych usług abonamentowych, +88 tys. przyłączeń netto w 3 kw.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników komercyjnych w trzecim kwartale, zwłaszcza w usługach światłowodowych i mobilnych. Przyłączenie netto 39 tys. klientów usług światłowodowych to jak dotąd najlepszy wynik kwartalny w tym roku i drugi wynik w historii. Nasycenie tymi usługami sięga 12%, przy czym wskaźnik ten rośnie z każdym kolejnym kwartałem. Osiągnęliśmy powyższe wyniki pomimo tego, że rynek usług stacjonarnych jest wciąż bardzo konkurencyjny, co wskazuje, że klienci doceniają przewagę technologiczną światłowodu. Na koniec września, w zasięgu naszej sieci światłowodowej znajdowały się blisko 4 miliony gospodarstw domowych ? prawie 30% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce" - skomentował prezes Jean-François Fallacher. 

W abonamentowych usługach mobilnych liczba przyłączeń netto była najwyższa od wielu kwartałów. Jest to wynikiem dobrych wolumenów sprzedaży oraz dalszego ograniczenia wskaźnika rezygnacji z usług, który spadł do rekordowo niskiego poziomu.

"Jesteśmy zadowoleni z pierwszych efektów naszych działań komercyjnych w formule ?więcej za więcej", które wprowadziliśmy w drugim kwartale. Są one kluczowe dla długofalowego budowania wartości Orange Polska. W trzecim kwartale kontynuowaliśmy te działania wprowadzając budujące wartość zmiany w ofertach na kartę. Na nadchodzący świąteczny szczyt sezonu komercyjnego przygotowujemy wiele atrakcyjnych ofert dla klientów, pamiętając przy tym o naszych priorytetach strategicznych. Pracujemy także nad szczegółowym planem na 2020 rok, który będzie się koncentrować na strategii budowania wartości, transformacji biznesu, dalszej rozbudowie sieci światłowodowej oraz rozwoju technologii 5G" - powiedział także Fallacher, cytowany w komunikacie. 

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)