PGNiG miał wstępnie 0,03 mld zł zysku netto, 0,8 mld zł EBITDA w III kw. 2019 r.

ISBNews
28.10.2019 18:00
A A A


Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,03 mld zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 0,55 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 0,8 mld zł wobec 1,47 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Skonsolidowany wynik operacyjny wyniósł 0,14 mld zł wobec 0,83 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,03 mld zł wobec 7,6 mld zł rok wcześniej.

"Na wyniki finansowe III kwartału 2019 roku największy wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

- spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 22% w relacji do III kwartału 2018 r.;

- niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 18% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 54% w porównaniu do III kwartału 2018 r.;

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:

- stabilny poziom 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl przy średnim kwartalnym kursie USD/PLN wyższym o 5% r/r;

- istotny spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;

- wyższa o 2,5% średnia cena za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 r.;

- wpływ rozwiązania odpisu na zapasie gazu o +149 mln zł w III kwartale 2019 r., przy zwiększeniu odpisu z tego tytułu na -38 mln zł w III kwartale 2018 r.;

- wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń ujęty w EBIT w wysokości +103 mln zł (w III kwartale 2018 r.: -137 mln zł).

3. W segmencie Dystrybucja:

- niższa o 5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 15 lutego 2019 r.;

- niższa średnia temperatura w III kwartale 2019 r. o 0,7°C r/r;

- saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +94 mln zł w III kwartale 2019 r. wobec +203 mln zł rok wcześniej.

4. W segmencie Wytwarzanie:

- wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o +13% r/r na skutek niższej średniej temperatury w III kwartale 2019 r. i wyższych wolumenów sprzedaży ciepła;

- niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o -12% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży;

- stabilne r/r koszty węgla do produkcji" - czytamy dalej.

PGNiG podał także, że w okresie I-III kw. 2019 r. wypracował wstępnie 1,34 mld zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,82 mld zł rok wcześniej, przy przychodach na poziomie 29,65 mld zł wobec 28,48 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 3,39 mld zł wobec 5,77 mld zł w I-III kw. 2018 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,82 mld zł w I-III kw. 2019 r. wobec 3,8 mld zł rok wcześniej.

Publikację raportu za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku PGNiG zaplanował na 14 listopada 2019 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)