Budimex miał 65,03 mln zł zysku netto, 112,16 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019

ISBNews
29.10.2019 08:16
A A A


Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Budimex odnotował 65,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 102,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 112,16 mln zł wobec 141,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2134,14 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2087,01 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 137,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 230,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5382,56 mln zł w porównaniu z 5389,68 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2019 roku wyniki Grupy Budimex były słabsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek rentowności dotyczył segmentu budowlanego i wynikał przede wszystkim z postępującej inflacji kosztowej w branży budowlanej. W ramach segmentu budowlanego Grupa Budimex realizuje kontrakty długoterminowe, których zapisy umowne w większości przypadków nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia. Dlatego też obserwowane dynamiczne zmiany cen usług podwykonawczych i robocizny przełożyły się na pogorszenie marży, szczególnie na kontraktach podpisanych 2-3 lata temu. Jednocześnie wzrost rentowności operacyjnej Grupy odnotowany w trzecim kwartale bieżącego roku był rezultatem uwzględnienia korekty historycznego kosztu opłaty licencyjnej w kwocie 34 818 tysięcy złotych, wynikającej ze zmiany umowy wsparcia przez inwestora strategicznego" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 153,76 mln zł wobec 260,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)