ES-System ocenia cenę w wezwaniu firmy Glamox jako godziwą

ISBNews
29.10.2019 14:04
A A A


Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Zarząd ES-System ocenił, że cena 3,5 zł za jedną akcję, zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonym 14 października 2019 r. przez norweską spółkę Glamox, odpowiada wartości godziwej spółki, podał ES-System.

Wzywający zamierza nabyć w wyniku wezwania 42 863 637 akcji ES-System, uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% akcji i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

"Zarząd ocenia, że przedstawione w komunikacie wzywającego strategiczne plany wobec spółki są zgodne z interesem spółki i będą służyć jej dalszemu rozwojowi. Wzywający jest podmiotem branżowym, posiadającym duże doświadczenie na rynku oświetleniowym, w szczególności w Europie Zachodniej, która dla spółki jest jednym z ważniejszych kierunków sprzedaży. Zarząd ocenia, że dzięki osiągnięciu zamiaru wzywającego możliwe będzie m.in. zwiększenie dotychczasowego poziomu sprzedaży oraz wzrost ilości zleceń w zakresie produkcji" - czytamy w komunikacie.

Cena akcji w wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, wynoszącej 2,39 zł, a także od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, wynoszącej 2,51 zł, podano także.

"Po zapoznaniu się z opinią zewnętrznego podmiotu, zarząd spółki stwierdza, że cena akcji w wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej [...] i odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy dalej.

ES-System jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność ES-System koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu i sprzedaży profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, których produkcja odbywa się w spółkach zależnych: ES-System NT i ES-System Wilkasy. ES-System działa głównie w Polsce.

(ISBnews)