KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową dot. UKF do II kw. 2020 r.

ISBNews
29.10.2019 17:50
A A A


Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zaakceptowała założenia interwencji produktowej, dotyczącej ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Rozpoczęte prace dotyczą ograniczenia możliwości wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, charakteryzujących się nieakceptowalnymi w punktu widzenia organu nadzoru cechami, podała Komisja. KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową najpóźniej w II kwartale 2020 r.

Komisja wśród nieakceptowalnych cech UFK wskazała: 

- brak realnych korzyści dla inwestorów (tu: ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia) z zakupu produktu z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mierzonych stopą zwrotu; lokowanie środków pochodzących ze składek w aktywa charakteryzujące się wysokim ryzykiem, niską płynnością oraz ograniczoną zbywalnością;

-  przekazywanie inwestorowi niejednoznacznej i nieprzejrzystej informacji o opłatach, w tym zasadach ich ponoszenia i wysokości.

"Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że potwierdzenie istnienia poważnych obaw dotyczących ochrony inwestorów, wynikających z oferowania na rynku finansowym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym charakteryzujących się powyżej wskazanymi cechami, skutkować może podjęciem decyzji o interwencji produktowej, której celem będzie wyeliminowanie z oferty zakładów ubezpieczeń tych ubezpieczeń" - czytamy w komunikacie. 

Komisja podała, że kolejnymi krokami dotyczącymi procesu wydawania decyzji będą m.in. konsultacje z wybranymi organami nadzoru państw członkowskich, EIOPA oraz samym sektorem ubezpieczeń. 

Zakończenie prac nad interwencją produktową planowane jest najpóźniej na II kwartał 2020 roku, podsumowano. 

(ISBnews)