ZCh Police miały wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.

ISBNews
30.10.2019 08:25
A A A


Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowała 8,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. przy 546,5 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe. Wynik EBITDA to 21,7 mln zł.

"Zarząd emitenta uznał informację za istotną, z uwagi na znaczną różnicę poziomu wyników finansowych wypracowanych w III kwartale 2019 roku w stosunku do wyników osiąganych przez epółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie zarząd emitenta wskazuje, że wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych" - czytamy w komunikacie.

W okresie I-III kw. grupa zanotowała przychody na poziomie 1 849,3 mln zł, EBITDA w wysokości 137,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 44,1 mln zł.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku nastąpi 13 listopada 2019 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)