MPiT wybrało pierwsze Huby Innowacji Cyfrowych

ISBNews
30.10.2019 09:14
A A A


Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) wybrało pierwsze Huby Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs, DIH), których liderami są Krakowski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Voicelab.AI oraz Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, podał resort.

"Transformacja do przemysłu 4.0 jest procesem długotrwałym i wymagającym zmian na wielu płaszczyznach. Konieczna jest odpowiednia strategia, nabycie nowych kompetencji, wyszkolenie kadr i w końcu implementacja wybranych rozwiązań do danej firmy" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Przez najbliższe dwa lata huby będą prowadzić m.in. działania informacyjno-demonstracyjne, szkoleniowe oraz doradcze, aktywnie docierając do przedsiębiorców, co pozwoli wypracować standardy świadczenia usług na wysokim poziomie jakościowym przez ośrodki tego typu. W tym procesie DIH będą budowały także pogłębioną kooperację z Platformą Przemysłu Przyszłości oraz pomiędzy sobą.

"Otrzymaliśmy 42 aplikacje, z których wybraliśmy pięć ośrodków rozmieszczonych w różnych miejscach Polski. Każdy z nich ma inny model i własne podejście do usług świadczonych przedsiębiorcom. Za dwa lata, bazując na doświadczeniu tych ośrodków, zostaną wypracowane najlepsze standardy, które będą musiały spełniać kolejne huby" - dodał wiceminister Marcin Ociepa.

Działania hubów będą koncentrować się na:

- informowaniu o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych;

- działaniach demonstracyjnych, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na technologiach cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów);

- edukacji i szkoleniach, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu technologii cyfrowych i umiejętności ich stosowania;

- doradztwie, które będzie polegać na wskazaniu przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Ponadto współpraca może zakończyć się przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa;

- działaniach implementacyjnych: wdrożeniowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania oraz integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

"Rozwiązania technologiczne, które będą głównymi obszarami działalności wyłonionych w konkursie hubów to:

- łączność w technologii 5G,

- algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,

- Internet Rzeczy (IoT),

- BIM (Building Information Modelling),

- chmura obliczeniowa,

- rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),

- automatyka i robotyka,

- Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (Computer Integrated Manufacturing),

- cyberbezpieczeństwo,

- technologie przyrostowe (druku 3D)" - czytamy dalej.

Nad właściwą realizacją projektu będzie czuwać Komitet Sterujący z udziałem przedstawicieli MPiT oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Działalność hubów wystartuje jeszcze w 2019 r. Program będzie realizowany do 2021 r., podano także.

(ISBnews)