BIEC: WWK wzrósł o 0,9 pkt w X; słabnie międzynarodowa konkurencyjność firm

ISBNews
30.10.2019 09:00
A A A


Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o 0,9 pkt m/m w październiku br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. WWK pozostaje w tendencji spadkowej i od swego ostatniego lokalnego szczytu z początku ubiegłego roku stracił ponad 6 punktów.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika cztery nie uległy istotnej zmianie i trzy uległy niewielkiej poprawie i jedna pogorszeniu.

"W październiku br. ogólny portfel zamówień w sektorze przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego uległ niewielkiej poprawie, jednak zamówienia na eksport w dalszym ciągu kurczyły się. Szczególnie niekorzystną sytuację w napływie nowych zamówień eksportowych obserwujemy w przypadku producentów maszyn i urządzeń, u producentów metali i wyrobów metalicznych oraz w branży samochodowej" - czytamy w raporcie.

Podkreślono, że wolniejszy napływ zamówień wpływa negatywnie na stan finansów przedsiębiorstw.

"Pomimo wzrostu pesymizmu w ocenach na temat finansowej kondycji przedsiębiorstw, oceny na temat ogólnej sytuacji w firmach nie uległy istotnej zmianie w stosunku do ocen sprzed miesiąca. Jednak i one od początku ubiegłego roku pogorszyły się o blisko 20 punktów procentowych" - wskazano także.

Firmy częściowo starają się ograniczać koszty, na które mają wpływ. Wyraża się to w ograniczaniu poziomu zapasów wyrobów gotowych w magazynach oraz niższym wykorzystaniu mocy wytwórczych, podano także.

"Wskaźnik wydajności pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych zatrudniających powyżej 50 pracowników uległ niewielkiej poprawie w stosunku do jego wartości sprzed miesiąca. Jednak w dłuższej perspektywie, tj. od ponad dwóch lat wydajność pracy rośnie w tempie daleko niższym od tempa rozwoju całej gospodarki, a w szczególności tempa wzrostu wynagrodzeń (średnio ok. 2% w skali roku, przy ponad dwukrotnie szybszym tempie wzrostu PKB oraz ponad 3 krotnie wyższym tempie wzrostu wynagrodzeń)" - czytamy dalej.

Relatywnie słabsze tempo wzrostu wydajności pracy ma negatywny wpływ na konkurencyjność polskiej oferty handlowej na rynkach międzynarodowych.

(ISBnews)