Cisco: Cele w ramach PW Cyber obejmują m.in. identyfikację podatności i zagrożeń

ISBNews
30.10.2019 14:10
A A A


Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Cisco, w ramach Programu Współpracy w Cyberbepieczeństwie (PWCyber), będzie realizować cele obejmujące m.in. podnoszenie świadomości zagrożeń, identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji, organizację i udział w ćwiczeniach i promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów, podano w komunikacie.

"Podpisane porozumienie o przystąpieniu Cisco do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie wpisuje się w działania Cisco zmierzające do zwiększenia świadomości istniejących cyberzagrożeń i poprawy poziomu bezpieczeństwa. Jestem niezwykle dumny z faktu, że know-how, rozwiązania i specjaliści Cisco pomogą Ministerstwu w realizacji Programu PWCyber" - powiedział dyrektor generalny Cisco w Polsce Przemysław Kania, cytowany w komunikacie.

Wiceminister cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Karol Okoński oraz dyrektor generalny Cisco w Polsce Przemysław Kania, podpisali porozumienie o przystąpieniu Cisco do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Porozumienie podpisano podczas Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC. ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

"Przystąpienie Cisco do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie to ważny krok w jego dalszym rozwoju. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa wymaga wspólnych działań w ramach partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a sektorem prywatnym. Im więcej wiedzy i informacji od globalnych firm, takich jak Cisco będziemy mogli wykorzystać, tym lepiej będziemy w stanie zabezpieczyć nasze państwo przed potencjalnymi zagrożeniami" - powiedział Okoński, cytowany w komunikacie.

Obie strony zgodziły się działać wspólnie by realizować cele porozumienia PWCyber, które obejmują: Podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości zagrożeń, metod ataków w cyberprzestrzeni oraz prawnych, organizacyjnych i technicznych umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom; Identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji oraz wypracowywanie metod zgłaszania i obsługi incydentów, w tym również organizację i udział w ćwiczeniach; Opracowywanie rekomendacji w zakresie konfiguracji urządzeń, oprogramowania i usług w sposób maksymalizujący skuteczność mechanizmów zabezpieczających; Przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa rozwiązań i usług; Promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowanie partnerstwa z podmiotami zainteresowanymi opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań.

Cisco jest największym na świecie dostawcą rozwiązań bezpieczeństwa. Firma posiada również najszersze portfolio rozwiązań cyberbezpieczeństwa, które łączy w spójną i skuteczną architekturę. W 2016 roku firma otworzyła w Polsce swoje jedyne w Europie i jedno z trzech na świecie Centrum Operacji Bezpieczeństwa (Security Operations Center, SOC), działające w ramach centrum usług Cisco Global Services Center w Krakowie, które świadczy zaawansowane usługi bezpieczeństwa na rzecz największych globalnych firm.

(ISBnews)