Oferta Famuru wybrana na dostawę przenośników do Bogdanki za maks. 57,7 mln zł

ISBNews
30.10.2019 15:44
A A A


Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Oferta Famuru została wybrana na realizację zadania nr 2 w przetargu Lubelskiego Węgla Bogdanka, tj. na dostawy 4 kompletnych przenośników taśmowych wraz z taśmą transporterową o szerokości taśmy 1200 mm i długości (3 szt. po 2500 m, 1 szt. 2800 m), podał Famur. Maksymalna wartość wynagrodzenia to 57,69 mln zł.

"Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania nr 2 może wynieść 57 691 056,91 zł netto. Jednocześnie emitent informuje, że ostateczna wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji dostawy określony jest dla każdego z przenośników z osobna i wynosi, w zależności od przenośnika, od 4 do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, podano także.

Ofertę Famuru na realizację zadania nr 2 wybrano w ramach postępowania obejmującego 3 zadania. Pełna nazwa postępowania brzmiała: Dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych przenośników taśmowych przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, z podziałem na zadania (trzy zadania).

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,76 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)