GPW ocenia, że wyniki dają podstawy do dywidendy według założeń w strategii

ISBNews
31.10.2019 13:27
A A A


Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że tegoroczne wyniki finansowe dają podstawy do podtrzymania polityki dywidendowej, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

"Wyniki dają podstawy, by konsekwentnie patrzeć w przyszłość i móc zadeklarować, że walnemu zgromadzeniu zostanie zaproponowana dywidenda na poziomie przewidzianym w strategii" - powiedział Fotek podczas konferencji prasowej.

W marcu GPW zaktualizowała cele finansowe w ramach "Aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej GPW #GPW2022", gdzie m.in. założono wzrost corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, przy czym dywidenda ma być nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

W czerwcu akcjonariusze GPW postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 133,47 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,18 zł na akcję.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)