Cena emisyjna akcji nowej emisji Grupy Azoty Police wyniesie 10,2 zł za sztukę

ISBNews
04.11.2019 17:49
A A A


Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Police - spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty - ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę, podała spółka.

"Liczba praw poboru uprawniających do objęcia [...] jednej akcji nowej emisji została ustalona na 0,68181818181; [...] jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1,46666666667 akcji nowej emisji" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd spółki postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy spółki. W związku z powyższym, ostateczna liczba akcji nowej emisji jest równa maksymalnej liczbie przewidzianej w uchwale NWZ, tj. 110 000 000 sztuk, podano także.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektu Polimery Police, zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą m.in. nakłady inwestycyjne - wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze. Moce produkcyjne powstającego kompleksu wyniosą 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)