Libet miał wstępnie 19,7 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

ISBNews
06.11.2019 08:48
A A A


Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Libet miał 146,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, 40,2 mln zł EBITDA i 19,7 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Zarząd spółki nadmienia, iż znaczący wpływ na wielkość ww. danych, w tym poziom EBITDA za ww. okres (tak w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym) miały istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia w okresie I półrocza roku obrotowego 2019 niektórych aktywów spółki" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym wynik netto wyniósł 26,1 mln zł.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego (kwartalnego) grupy kapitanowej za III kwartał 2019 roku obejmującego także dane finansowe, narastająco za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku, zawierającego m.in. śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki za ten okres, nastąpi 29 listopada 2019 roku, przypomniano także.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)