Bank Pekao rozważa emisję obligacji podporządkowanych w listopadzie 

ISBNews
06.11.2019 16:13
A A A


Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez bank obligacji podporządkowanych. Rozważany termin rozpoczęcia emisji obligacji to listopad 2019 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji, podał bank. 

"Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu oraz jest uzależniona od sytuacji na rynku obligacji. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II" - czytamy 

Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów, podano także. 

Bank podał, że szczegółowe warunki emisji obligacji, tj. m.in. dzień wykupu, dzień wcześniejszego wykupu, oprocentowanie oraz cena emisyjna, będą analogiczne jak w przypadku obligacji serii D wyemitowanych przez bank 4 czerwca 2019 r.  Bank podejmie działania w celu asymilacji obligacji z obligacjami serii D.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)