KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,1% w 2019 i 3,3% w 2020

ISBNews
07.11.2019 11:24
A A A


Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,1% (wobec 4,4% prognozy z lipca), podała Komisja w jesiennej prognozie. Prognoza na 2020 r. została obniżona do 3,3% z 3,6%. Na 2021 r. Komisja prognozuje wzrost na poziomie 3,3%.

"Prognozowany wzrost PKB pozostanie solidny w 2019 na poziomie 4,1%. Stopniowe spowolnienie jest oczekiwane w 2020 roku i ustabilizuje się w 2021 roku. Konsumpcja prywatna pozostanie kluczowym motorem wzrostu, wspieranym przez korzystne trendy na rynku pracy i stymulację fiskalną. Wzrost inwestycji będzie umiarkowany z uwagi na słabsze oczekiwania popytowe w sektorze prywatnym, zaś inwestycje publiczne będą kontynuowały wzrost dzięki funduszom UE, ale w wolniejszym tempie" - czytamy w raporcie.

Według Komisji, inflacja wzrośnie stopniowo pod koniec 2019 roku i na początku 2020 roku, sięgając szczytu ponad 3% w I kw. Następnie spadnie do ok. 2,5% i pozostanie na tym poziomie do końca 2021 roku.

(ISBnews)