Projekt OncoArendi dot. OATD-01 na liście rekomendowanych do dofinansowania NCBR

ISBNews
07.11.2019 17:27
A A A


Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Projekt OncoArendi Therapeutics pt. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu "Ścieżka dla Mazowsza", podała spółka. 

"Całkowity koszt projektu emitenta ma wynieść ok. 34,6 mln zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to ok. 22,4 mln zł. Jednocześnie emitent wyjaśnia, iż ze względu na możliwość wprowadzenia nieznacznych zmian do projektu na etapie przygotowania ostatecznej dokumentacji dla projektu rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie przed zawarciem właściwej umowy" - czytamy w komunikacie. 

Głównym celem projektu jest potwierdzenie bezpieczeństwa i wykazanie wstępnego efektu leczniczego OATD-01, przy podaniu jego wzrastających dawek pacjentom z sarkoidozą, wskazano. 

"OATD-01 blokujący selektywnie dwa enzymy chitynazy wykazał bezpieczeństwo i wstępną skuteczność w leczeniu sarkoidozy. Docelowy produkt oparty o OATD-01 ma charakteryzować się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a jego efekt terapeutyczny będzie oparty o nowy mechanizm działania - blokowanie białka CHIT1, które wydaje się odgrywać istotną rolę w patogenezie sarkoidozy" - czytamy także. 

Na sarkoidozę - rzadką chorobę o podłożu zapalnym i nieznanej etiologii, na którą nie ma obecnie skutecznego leczenia - cierpi obecnie ok. 1,3 mln pacjentów na świecie.

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r. 

(ISBnews)